Sea Cucumber

Sea Cucumber ปลิงทะเล สัตว์โลกสวยที่ คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริง

Sea Cucumber

Sea Cucumber สัตว์โลกแสนสวย แปลกประหลาด คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริง ปลิงทะเลคือสัตว์ทะเลรูปร่างประหลาดที่คนในแถบเอเชียนิยมมาทำเป็นเมนูอาหาร พวกมันมีสายพันธุ์มากถึง 1,717 ชนิดและพบบ่อยครั้งในทะเลน้ำลึก พวกมันจะมีหนวดในปากมากกว่า 30 เส้นซึ่งใช้เพื่อดึงอวัยวะภายในของเหยื่อที่มันกินเข้าไปนั่นเอง…